Rozkład zajęć

Rozkład zajęć

LEKCJA 1
Pojęcia podstawowe. Szczególna ostrożność. Ruch prawostronny. Zasada ograniczonego zaufania.

 • Zakres regulacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
 • Definicje.
 • Pojazdy.
 • Ruch prawostronny.
 • Zasada ograniczonego zaufania.

Znaki ostrzegawcze. Znaki nakazu.

LEKCJA 2
Znaki informacyjne. Znaki kierunku i miejscowości. Znaki uzupełniające.
Znaki poziome.
Znaki zakazu.
Przejazdy kolejowe. Zachowanie się wobec pieszych i rowerzystów.

 • Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi.
 • Przejazd kolejowy/ tramwajowy.
 • Zachowanie się wobec pieszych i rowerzystów.


LEKCJA 3
Prędkość i hamowanie.
Włączanie się do ruchu.
Wymijanie. Omijanie. Cofanie. Wyprzedzanie.
Zmiana kierunku jazdy. Zmiana pasa ruchu. Zawracanie.

LEKCJA 4
Sygnały na drodze. Hierarchia sygnałów i znaków.

 • Sygnały świetlne.
 • Sygnały dawane przez uprawnione osoby.
 • Hierarchia wazności poleceń i sygnałów.

Przecinanie się kierunków ruchu.
Jazda w ruchu okrężnym.

LEKCJA 5
Zatrzymanie i postój.

 • Zasady zatrzymania i postoju
 • Wykorzystanie chodnika

Używanie telefonu w samochodzie. Przewóz dzieci samochodem. Pasy bezpieczeństwa.
Przewóz dzieci do szkół.
Holowanie. Przewóz i zabezpieczenie ładunków. Jazda z przyczepą/ przyczepką. Łańcuchy przeciwpoślizgowe.


LEKCJA 6
Kategorie prawa jazdy i dokumenty kierowcy.

 • Uprawnienia do kierowania.
 • Prawo jazdy.
 • Stan zdrowia i predyspozycje psychiczne do kierowania pojazdem.
 • Dokumenty.

Kontrola w ruchu drogowym. Mandaty i punkty karne.

 • Uprawnienia Policji.
 • Usuwanie pojazdów.
 • Zatrzymywanie i zwrot dowodów rejestracyjnych.
 • Zatrzymywanie prawa jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami.
 • Mandaty i punkty karne.

Alkohol i inne używki. Kolizje i wypadki-zasady postępowania.

LEKCJA 7
Wyposażenie obowiązkowe. Światła zewnętrzne. Kontrolki w pojeździe. Zasady używania świateł.

 • Warunki techniczne pojazdów.
 • Warunki dopuszcenia pojazdów do ruchu.
 • Karta pojazdu.
 • Przeniesienie własności pojazdu.
 • Wyrejestrowanie pojazdu.
 • Badania techniczne pojazdów.
 • Używanie świateł zewnętrznych.
 • Światła mijania.
 • Światła pozycyjne.
 • Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych.
 • Zmniejszona przejrzystość powietrza.
 • Tablica rozdzielcza.

Budowa pojazdu. Obsługa codzienna. Wymiana koła.

 • Obsługa codzienna pojazdu.
 • Układ hamulcowy.
 • Układ kierowniczy.
 • Układ smarowania.
 • Układ zasilania.
 • Układ jezdny.
 • Układ chłodzenia.
 • Układ elektryczny.
 • Ogumienie pojazdu.
 • Wymiana koła.

Technika kierowania pojazdem.

 • Hamowanie.
 • Jazda po łuku.
 • Technika jazdy w koleinach.
 • Jazda nocą.
 • Jazda w warunkach zimowych.


LEKCJA 8
Formalności przed egzaminem. Egzamin praktyczny.

 • Zasady ogólne egzaminu.
 • Wymagane dokumenty.
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny.


LEKCJA 9
Pierwsza pomoc.

 • Zasady ogólne postępowania na miejscu wypadku.

 

nCMS